;?>

Feed Rss

Posts Tagged ‘temel azure servisleri eğitimi’

MVA (Microsoft Virtual Academy) herhalde son yıllarda Microsoft’un en çok ziyaret edilen sitelerinden birisi olmaya başladı. Bunun nedeninin birçok kişinin ücretsiz kurslara … Learn more