;?>

Feed Rss

Posts Tagged ‘Seal MP Convert to Unseal MP’

SCOM yapısında bulunan Management Pack’ler içerisini düzenlemek ve zaman zaman gelişmiş özelleştirmeler yapmak istenebilir. Bu işlemleri yapmanın birkaç yolu vardır … Learn more