;?>

Feed Rss

Posts Tagged ‘scvmm 2008 r2 zerinde esx sunucu hostlarnn kurulma’

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ile VMWare ESX Server ve VMWare Virtual Center Server  yönetimini bu sunumda bulabilirsiniz. … Learn more