;?>

Feed Rss

Bir çok şirket internet ve network güvenliklerini sağlamak için ISA Server yazılımı kullanmayı tercih etmektetir.Sistem yöneticilerinin güvenlik sistemi oluşturmadan önce Eğitim,Lisanslama ve Donanım gibi maliyetleri çıkarıp gerekli gideri ilgili Satın Alma Müdürü veya Genel Müdüre ilettiklerinde ilk aldıkları cevap fiyat yüksekliği olmaktadır.Bu yüzden eğitim ve lisanslamanın yapılmaması gibi bir şansları olmadıklarından alacakları Server’ın donanım özelliklerini düşürmeye gitmektedirler.Daha düşük RAM,Daha yavaş bir Harddisk veya istemedikleri özellikte bir CPU almaktadırlar.Bu da ilerde Server üzerinde kullanıcı sayısı artıkça sistem performansının düşmesine veya sorunların çıkmasına neden olacaktır.Uygulanacak birkaç optimizasyonla performans artırımı sağlanılabilir. Bu makalede 9 adımla ISA Server performansının daha iyi bir hala getirilmesi yer almaktadır.

Kullanıcıların internet erişimini kontrol altına almak,girilen siteleri görmek ve yasaklanması gereken sitelerin tespitini yapabilmek için kayıtlar (Log) sistem yöneticileri için önemli bir kaynak durumuna gelmektedir.ISA Server 2004’deki Logların SQL Server 2000 üzerinde tutularak veritabanında saklanmasını anlatan bu makalede yapılması gereken ayarlamaları inceleyeceğiz.

ISA Server 2004 Kurulumu ve Yönetilmesi

05.29.2006, ISA Server 2004 Kurulumu ve Yönetilmesi için yorumlar kapalı, ISA Server, Makale, by , 2.696 views.

Bu makalede ISA Server kurulumunu, kurulumdan sonra hangi Servislerin yüklendiği ve çalıştığı,Server üzerinde nelerin değiştiği, ISA Server 2004 ‘ün yüklü olduğu serverın güvenliğinin sağlanması için neler yapılması gerektiği, ISA Client çeşitleri ve onların kullanıcılara kurulması ,ISA Server 2000’ni ,ISA Server 2004 yükseltme, ISA Server 2004 yedeklenmesi gibi ayarlamaların nasıl yapıldığı hakkında bilgiler bulunmaktadır

Şirketler, uluslararası rekabetin son derece önemli olduğu, hızlı ve doğru kararlar almanın, bunları uygulamaya geçirmenin hayati önem taşıdığı bir piyasada var olma mücadelesi vermektedirler. Bu yarışta bir adım önce geçebilmek için yeni teknolojilere, müşteri veriminin ve rekabet gücünü arttıracak yazılımlara ihtiyaç duymaktadırlar.Bu yazılımların arkasında çalışan veritabanı sunucularından biride SQL Server ‘dır.

Günümüzde şirketler bir çok farklı lokasyonlar da şubeler veya ofisler açmaktadır. Farklı lokasyonlarda olmalarının en büyük dezavantajlarının başında kaynaklara erişememe ,data alış verişi yapamama ,bilgileri paylaşamama gibi sorunlar yer almaktadır.Son yıllarda internet hızının artması farklı teknolojilerin daha ucuz fiyatlara düşmesi uzak ofislerin ve şubelerin birbirleri ile bağlantılarını sağlanmasına yol açmıştır.Bu makale de ISA Server 2004 ile VPN konfigürasyonun yapılması, kullanılan VPN protokollerini ve özelliklerini,kullanıcı bağlantılarının ayarlanması ve ISA Server 2004 ile gelen diğer yeni özellikleri bulacaksınız

SQL Server Güvenliği

08.09.2005, SQL Server Güvenliği için yorumlar kapalı, Makale, SQL Server, by , 4.221 views.

Windows 2000/2003 Server da var olan kullanıcı yetkileri, kullanıcıların domain içinde veya lokaldeki üyelikleri sistem güvenliği için çok önemlidir. Aynı şekilde  SQL Server 2000’de de kullanıcılara tanımlanan oturumları, izinleri ve rolleri detaylı bir şekilde bilmek ve bu gereksinimlere göre tanımlamalar yapmak sistem güvenliğini sağlamak açısından belirleyici özelliklerdir.Atadığınız roller ve izinler veritabanına bağlanan kullanıcıların hangi tür veriye ulaşabileceklerini veya neleri yapıp yapamayacaklarını belirler.

SQL Server günümüzde bir çok firmanın veritabanı hizmeti verebilmek için kullandıkları sunucuların başında gelir.Firmalar için veritabanları o firmanın her şeyleridir ve bunların yedeklerinin alınmasında bir bu kadar önem taşımaktadır.SQL Server’da veritabanlarının her gün yedeklerinin alınması için işler( Job) oluşturulur.Yedeklerin alınıp alınmadığı görmek için veya Jobların çalışıp çalışmadığı bilmek için loglara bakarız.SQL Mail’i yapılandırarak loglara bakmadan oluşturduğumuz jobların bilgileri e-posta ile Outlook’umuza düşer .