;?>

Feed Rss

Powershell ile Resource Manager Tabanlı Azure Sanal Makine Oluşturma

06.16.2015, Bulut Bilisim, Makale, by , .

Azure Resource Manager yapısı yeni Portal ile birlikte kullanıma sunulan benimde çok kullanışlı bulduğum bir özellik. Eski portalı kullananların belki de ilk başta yadırgadığı bir yenilik olsa da bence kullanıldıkça faydasının hızlıca görüleceği bir tasarım.

Powershell ile Resource Manager tabanlı Azure sanal makine oluşturmaya geçmeden önce aşağıdaki ekran görüntüsünden Azure RM’in içerisindeki bileşenlerin bir kısmını görebilirsiniz.

Azure RM ile sanal makine oluşturmak istediğinizde hangi öğelerin zorunlu kullanmanız gerektiğini hangilerinin de opsiyonel kullanılması gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Bunları sizler için aşağıya ekledim.

  • Resource group (required)
  • Storage account (gerekli)
  • A virtual network (gerekli)
  • Availability set (opsiyonel)
  • Network interface card (NIC) ve public IP adresi (ikisi içinde gerekli)
  • DNS domain name label (opsiyonel)
  • Additional data diskler (opsiyonel)
  • Publisher, offer ve Azure virtual machine image SKU (gerekli)
  • Operating system disk adı (gerekli)

Bu bilgiler ışınğında Powershell komutunu şu şekilde oluşmaktadır.

# Switch to the Resource Manager mode

Switch-AzureMode AzureResourceManager

# Set values for existing resource group and storage account names

$rgName=”LOBServers”

$locName=”West US”

$saName=”contosoLOBServersSA”

# Set the existing virtual network and subnet index

$vnetName=”AZDatacenter”

$subnetIndex=0

$vnet=Get-AzurevirtualNetwork -Name $vnetName -ResourceGroupName $rgName

# Create the NIC

$nicName=”AzureInterface”

$domName=”contoso-vm-lob07″

$pip=New-AzurePublicIpAddress -Name $nicName -ResourceGroupName $rgName -DomainNameLabel $domName -Location $locName -AllocationMethod Dynamic

$nic=New-AzureNetworkInterface -Name $nicName -ResourceGroupName $rgName -Location $locName -SubnetId $vnet.Subnets[$subnetIndex].Id -PublicIpAddressId $pip.Id

# Specify the name, size, and existing availability set

$vmName=”LOB07″

$vmSize=”Standard_A3″

$avName=”WEB_AS”

$avSet=Get-AzureAvailabilitySet –Name $avName –ResourceGroupName $rgName

$vm=New-AzureVMConfig -VMName $vmName -VMSize $vmSize -AvailabilitySetId $avset.Id

# Add a 200 GB additional data disk

$diskSize=200

$diskLabel=”APPStorage”

$diskName=”21050529-DISK02″

$storageAcc=Get-AzureStorageAccount -ResourceGroupName $rgName -Name $saName

$vhdURI=$storageAcc.PrimaryEndpoints.Blob.ToString() + “vhds/” + $vmName + $diskName + “.vhd”

Add-AzureVMDataDisk -VM $vm -Name $diskLabel -DiskSizeInGB $diskSize -VhdUri $vhdURI -CreateOption empty

# Specify the image and local administrator account, and then add the NIC

$pubName=”MicrosoftWindowsServer”

$offerName=”WindowsServer”

$skuName=”2012-R2-Datacenter”

$cred=Get-Credential -Message “Type the name and password of the local administrator account.”

$vm=Set-AzureVMOperatingSystem -VM $vm -Windows -ComputerName $vmName -Credential $cred -ProvisionVMAgent -EnableAutoUpdate

$vm=Set-AzureVMSourceImage -VM $vm -PublisherName $pubName -Offer $offerName -Skus $skuName -Version “latest”

$vm=Add-AzureVMNetworkInterface -VM $vm -Id $nic.Id

# Specify the OS disk name and create the VM

$diskName=”OSDisk”

$storageAcc=Get-AzureStorageAccount -ResourceGroupName $rgName -Name $saName

$osDiskUri=$storageAcc.PrimaryEndpoints.Blob.ToString() + “vhds/” + $vmName + $diskName + “.vhd”

$vm=Set-AzureVMOSDisk -VM $vm -Name $diskName -VhdUri $osDiskUri -CreateOption fromImage

New-AzureVM -ResourceGroupName $rgName -Location $locName -VM $vm

Bir sonraki Azure makalesinde görüşmek üzere.

Ka®a

Mustafa Kara Mustafa Kara (1451 Posts)

Mustafa Kara, 1981 yılında Adana'da doğdu. Üniversite öncesi tüm öğrenimini Mersin'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi mezunudur. İşletme Yüksek Lisansını (MBA) , Maltepe Üniversitesinde ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisansını da Okan Üniversitesinde gerçekleştirmiştir. Eskişehir'de okuduğu yıllarda Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi Bilgi işlem departmanında çalışma hayatına başladı. Üniversite sonrası İstanbul'da kendi iş dallarının öncü firmalarında görev aldı. Uzun yıllar boyunca BilgeAdam BTA ve Kurumsal ‘da Sistem ve Network Eğitmeni, Kıdemli Danışman ve Birim Müdürü görevlerinde bulundu. Şu an COMPAREX Türkiye'de Teknik Müdür olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanı olan Microsoft System Center Ürün Ailesi, Hyper-V, Exchange Server, Windows Server, EMS, OMS, Azure ve bilişim teknolojilerinin önde gelen diğer üreticileri olan AWS, Veritas (Symantec) Backup Exec, Veeam Backup & Replication, VMware Virtualization, Cisco Routing & Switching, HP Server & Storage, EC-Council CEH ve ITIL Processes Management konularında birçok kişi ve firmaya 15.000 saatin üzerinde teknik eğitim vermiştir. Kamu ve özel sektördeki kuruluşlara projeler gerçekleştirmiş ve bu projelerin bazıları Microsoft tarafında Case Study olarak duyurulmuştur. Türkiye'nin en büyük bilişim portallarında yazıları yayınlanmakta olup MSHOWTO Topluluk Lideri görevini üstlenmektedir. Ayrıca üniversitelerde seminerler vermektedir. Seminer vermiş olduğu bazı üniversiteler: Boğaziçi Üniv.-Yıldız Teknik Üniv.-Marmara Üniv.-Galatasaray Üniv. -Bilgi Üniv. Bahçeşehir Üniv.- Kadir Has Üniv. –Kültür Üniv. –Yeditepe Üniv.. -Kocaeli Üniv.- Akdeniz Üniversitesidir. 2010 yılında çeşitli community'lerde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Microsoft tarafindan MVP ünvanına layık görülmüştür. Sahip olduğu sertifikalar: MVP, MCT, AWS SA, MCITP, MCTS, MCDBA, MCSE+S+M, MCSA+S+M, MCDST, MCP, CCDA, CCNA, HP AIS, HP APS ve CompTIA A+'dır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir